Nieuws

Wij zijn een bruisende wijkgemeente waar veel initiatieven worden genomen. Alle activiteiten zijn echter bestemd voor de hele Protestantse Gemeente Huizen. Meer informatie over actuele activiteiten staat daarom op de homepage van Protestantse Gemeente Huizen en bij de activiteiten voor kinderen en jongeren of iedereen.

Vacature
Bent u predikant en bent u op zoek naar een nieuwe gemeente? Dit is uw kans! Per 1 januari vormen we samen met de wijkgemeente Goede Herder een duo-gemeente. Voor deze ‘nieuwe’ gemeente zijn we op zoek naar een predikant of predikanten. Lees hier meer over.

 Vrijwilligers
Veel vrijwilligers zetten zich in voor onze wijkgemeente. Op 5 november is er een ‘dankjewel-avond’ georganiseerd. Op deze avond is een filmpje vertoond, waarin een beeld wordt gegeven van een deel van het werk van de vrijwilligers. Bekijk het filmpje op YouTube.com.

Voleindingszondag 20 november
Op zondag, 20 november is het Voleindingszondag. De dag waarop we in de eredienst de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het blijkt dat er in onze samenleving steeds meer behoefte is aan het herdenken van overledenen en aan het delen van verdriet en rouw. In de aanloop naar Voleindingszondag geeft de Oosterlicht kerk hiervoor ruimte en mogelijkheid. Voor eenieder die dat wil kan op een persoonlijke manier, invulling worden gegeven aan het herdenken en gedenken van een overledene. Dit kan door een kaarsje aan te steken of in een persoonlijk moment van stilte en reflectie.
In de kerkzaal is een ‘installatie’ opgesteld met als thema ‘omlijst gemis’. Het is een verbeelding die bezinning en vertroosting kan geven. Op de achtergrond wordt de stilte opgevuld met zacht pianospel. Er staan een aantal stoelen klaar waarop men even kan gaan zitten.
Voor deze persoonlijke invulling is de kerk open op vrijdag 18 november van 18:30 tot 21:00 uur en op zaterdag 19 november van 14:30 tot 17:00 uur.

Barbera van Prooijen, Roelie en Hans Loois

Top2000 viering

Samenkomst op de hei

bijzondere viering met kinderen

Kerk elke dag open

Fotowedstrijd

Zie hier de Oosterlichtkerk van boven: