Pinksterfestival 2019

Van Hemelvaartsdag 30 mei tot en met Pinksteren 9 juni organiseert de commissie Kunst in de Kerk PGH een Pinksterfestival.

Er is een gevarieerd programma in  de 3 kerken, waarin verschillende kunstvormen aan bod komen.

Dat alles draagt de overkoepelende titel ‘Aanraking – Mens & Geest’.
Graag nodigen we iedereen uit de expositie in de Oosterlichtkerk te komen bekijken, en aan een of meer activiteiten mee te doen. Laat je raken door het Pinksterfeest!

Over het thema en de expositie:
Het hart van het festival wordt gevormd door een expositie van schilderijen en beelden van Marie-Thérèse Mentink, op de locatie Oosterlichtkerk. Het werk van deze Huizense kunstenares is te gast in ons midden, en geeft een verrassende blik op het verhaal van Pinksteren. Zelf zegt ze over haar werk: ‘Dit werk is ontstaan uit het verlangen om iets weer te geven van de Levensvonk die in alles is. Voor mij betekent die Levensvonk hetzelfde als Heilige Geest, Goddelijke vonk, de grondtoon die trilt in al wat is. Het aangeraakt zijn. Het is in ons en om ons heen. In alles en van altijd. Als ik mij daar mee kan verbinden voel ik mij geïnspireerd, blij, enthousiast. Ook als ik me er níet mee kan verbinden, als ik niet in staat ben in te haken in de almaar doorgaande stroom, dan toch weet ik dat het er is en dat het enkel een kwestie van tijd is voordat ik er weer even mee samenval. Dat weten, dat het er altijd is, ook wanneer ik het niet voel – dat is genade.

Dit proces verbeeld ik graag met vrouwelijke elementen. Zoals ook de vrouw met haar lichaam een voedingsbodem kan zijn voor nieuw leven. God is vrouwelijk en mannelijk tegelijk. God is alles. En God gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.’

Bij de voorbereiding van het festival hebben we als voorbereidingscommissie nagedacht over vrouwelijkheid en het spreken over God. De heilige Geest wordt in de geschiedenis van de theologie bij uitstek verbonden met vrouwelijke associaties en bewoordingen. Dit gaat ook terug op de joodse traditie van de shechina. De shechina is vergelijkbaar met wat wij de Heilige Geest noemen. Het is de tastbare, voelbare aanwezigheid van God in de wereld en onder de mensen. De shechina is een troostende aanwezigheid, maar ook een inspirerende en aanvurende aanwezigheid. In het jodendom wordt zij altijd in vrouwelijke bewoordingen beschreven.

Ook in de christelijke traditie is er altijd een lijn geweest die de Geest bij uitstek beschreef als de feminiene, vrouwelijke manifestatie van God. In de Vader en de Zoon komen vooral mannelijke beelden en benamingen tot uitdrukking, de Geest geeft ook ruimte aan andere aspecten van het godsbeeld. In het Nieuwe Liedboek zijn daar een paar verrassende voorbeelden van terug te zien. Niet toevallig bij de pinksterliederen. Kijk maar eens naar 685, 691, 701, 707.

Programma van het Pinksterfestival:

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni: OLK: Expositie van Marie Thérèse Mentink, met o.a. collages, hangende beeldjes en beeldpoëzie. Zie verdere programma voor openingstijden.
Donderdag 30 mei: OLK,
10 uur: Hemelvaartsdienst, aansluitend de opening van het Pinksterfestival en de expositie. Marie Thérèse Mentink geeft een presentatie over haar werk.
Zondag 2 juni: GHK, 16.00 – 17.00 uur: dans & muziek & poëzie. M.m.v. o.a. Ditie Rebel en Joost Veerman. De expositie in de OLK is open na de kerkdienst tot 13.00 uur.
Maandag 3 juni: OLK, 19.30 – ca 21.30 uur: Bibliodans/workshop met bewegen rond het thema “zorg”. Deze workshop wordt verzorgd door de zeer ervaren Riëtte Beurmanjer.  De Bijbel beleven d.m.v. bewegen. De expositie is open.
Dinsdag 4 juni: GHK, 19.30 – 21.30 uur: Kunstlezing door Ds. Geertje de Vries, over Pinksteren in de Beeldende Kunst. Inclusief pauze. Zij is een deskundige op het gebied van kunst en religie.
Donderdag 6 juni: OLK, 19.45 – ca 22.00 uur: Film: Maudie, over een vrouw met reuma die uiteindelijk kunstenaar wordt, terwijl ze in de huishouding werkt. In Canada is de folkartieste Maud Lewis (1903 – 1970) een waar begrip. Vrijwillige bijdrage. Opgeven bij: ontmoeten.inspireren@protestantshuizen.nl of 035-5268725. De expositie is open.
Vrijdag 7 juni: KK, 19.30 – 21.30 uur: bloemschikken rond Pinksteren met Els Bax. Zelf meenemen: oase, bloemen (bijv in de kleur van Pinkstervuur of eigen keuze), schaaltje, groen, zaaddozen etc uit eigen tuin. Opgeven bij: bouke.bax@ziggo.nl.
Zondag 9 juni: KK, GHK, OLK,10.00 uur: Pinksterdienst. De expositie in de OLK is open na de kerkdienst tot 13.00 uur.