Huiskamergesprekken

Op de sfeervolle Startzondag van 16 september maakten we al een beetje kennis met het thema dat door de Raad van Kerken landelijk is aangeboden
Een goed gesprek…
Het is ‘ongelofelijk’ hoe we de laatste jaren een verrassende comeback zien van religie. Mensen binnen de kerken durven meer vrijuit te spreken over hun geloofservaringen, zekerheden  en twijfel. Mensen van buiten de kerk blijken ook zoekende naar zingeving en voorzichtig zien we her en der toenadering ontstaan tussen beide groepen. Alles begint met een gesprek…binnen de kerkmuren en daarbuiten. Dat klinkt simpel maar…praten over je geloof is kwetsbaar. We begeven ons dan voor ons gevoel op ‘heilige grond’. Tegelijk willen we als gemeente ons geloof doorgeven aan komende generaties. Hoe geven we woorden aan de grote vragen van het leven?
Een huiskamergesprek blijkt uitermate geschikt om in een kleine setting het geloofsgesprek te voeren. Een openhartig gesprek over ons geloof, onze motivatie, kan leiden tot verdieping en inspiratie. Als we zwijgen, verdampt het verhaal. Als we delen wat ons beweegt en bezielt, kan dat aanstekelijk werken.
We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we kunnen in gesprekken oefenen om een ieder z’n ‘geloofsplek’te gunnen en op die manier ervaren we meer geestelijke ruimte.

Het geloofsgesprek…
Bij een huiskamergesprek gaat het om een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer 10 gemeenteleden bij iemand thuis. Mensen ontmoeten elkaar in informele sfeer. Ze gaan met elkaar in gesprek rond het thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof.
Het gaat bij het huiskamergesprek om ontmoeting, bezinning en pastoraat:

  • Ontmoeting: tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen, in het gesprek met de ander mag je iets van de ander ontdekken.
  • Bezinning: verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.
  • Pastoraat: als leden van één gemeente wilt u naar elkaar omzien. U toont belangstelling voor elkaar en u spreekt elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen.

Juist dit samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.
Met elkaar willen we dit najaar in gesprek gaan over vragen als:

  • Wie zijn voor mij een voorbeeld als het gaat om geloven?
  • Wie/wat heeft me geholpen om te gaan geloven? Waar zat dat in?
  • Op welke momenten heb ik iets van God ervaren?
  • Wie zijn we als gemeente, wat kenmerkt ons?

De huiskamergesprekken leveren vaak mooie, verrassende momenten op.
De bedoeling is om een open gesprek met elkaar aan te gaan over geloven, de zin van het leven en de rol van God in het leven van mensen.
U wordt van harte uitgenodigd voor één van de huiskamergesprekken!

Thema dit jaar: Kerkproeverij…….een geloofsgesprek
Een fantastisch en gedurfd thema. Tijdens een eenmalige ontmoeting (ochtend, middag of avond) met ongeveer 6 tot 10 gemeenteleden, willen we stil staan bij dit thema. In een informele sfeer kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

Wanneer vindt dit plaats?
De gesprekken vanuit de Oosterlichtkerk georganiseerd, vinden plaats in oktober en november.
U kunt uw eerste en tweede voorkeur opgeven voor een ochtend-, middag- of avondgesprek:
Ochtend           10.00-12.00 uur            ma 22 okt         di 6 nov              ma 12 nov
Middag            14.00-16.00 uur           woe 31 okt       zo 4 nov *         do 15 nov
Avond              19.30-21.30 uur           di 23 okt           do 1 nov           do 8 nov           di 20 nov
*Op zondagmiddag 4 nov zijn ook gasten vanuit de Thomasparochie van harte welkom.

Wat gaan we doen?
We beginnen met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Na een korte inleiding maken we met elkaar kennis op een originele manier. Daarna gaan we dieper in op het onderwerp: Het geloofsgesprek.
Of u nu geregeld in de kerk komt of niet, u bent van harte welkom. De huiskamergesprekken zijn ook een kans om andere gemeenteleden beter te leren kennen. Ook de gasten die u meenam naar de Startzondag zijn uiteraard van harte welkom. Stuur deze nieuwsbrief gerust aan hen door.

Waar kan ik me opgeven?
Bij voorkeur z.s.m. via de mail (het liefst voor 1 oktober) groepspastoraatolk@gmail.com
Graag voorkeur 1 en 2 aangeven.Ook kunt u aangeven of u gastadres wilt zijn voor een ochtend, middag of avond. Wanneer mailen niet lukt kunt u zich ook telefonisch aanmelden via 06-37651888 “Roelie Loois (het liefst tussen 19.00-20.00 uur in de avond)
Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.
Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens het groepspastoraat, Roelie Loois