Vieringen vanaf 20 december online

Nu er een landelijke lockdown tot 20 januari 2021 is ingesteld, heeft de Kleine Kerkenraad besloten de Oosterlichtkerk niet open te stellen voor bezoekers tot 20 januari 2021. De diensten zijn zoals gebruikelijk online mee te beleven via kerkdienstgemist.
Dit besluit geldt tot 20 januari 2021. We houden u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte.
Ook het team van de activiteiten Open Oosterlichtkerk waar zo hard voor is gewerkt, heeft gisteren besloten alle activiteiten uit te stellen. Er wordt gekeken wat er vanaf 20 januari weer mogelijk is. Een mooi programma ligt dan startklaar.
We zijn hiermee in lijn met de wens van de PKN en ook de RK kerk ziet af van diensten met bezoek.
Laten we hopen en bidden dat Nederland er na 20 januari wat betreft het Corona virus weer beter voor staat en we elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.