Zondag 4 maart “Zaaien en groeien”

Ken je wel de zaaier met zijn zak vol graan,
hij strooit het op de akker, waar het groeien gaat.
Soms gaat het verloren, komt het niet terecht.
Luister maar eens goed wat Jezus zegt.

De kinderen in de kindernevendienst werken verder toe naar Pasen en horen de gelijkenis van de zaaier.