Over ons

Wij zijn de wijkgemeente Oosterlicht. Een veelkleurige protestantse gemeente waar iedereen welkom is.

Vieren
Iedere zondag om 10.00 uur houden wij onze kerkdiensten in de Oosterlichtkerk in Huizen. Wij beleven en belijden daar samen ons geloof, waarbij er voor iedereen ruimte is om dat op zijn of haar manier te doen.
De diensten worden geleid door een voorganger en er is een actieve medewerking van verschillende gemeenteleden bij de lezingen en de voorbeden. Onze dominee is Richtsje Abma.

Muziek is bij ons erg belangrijk. Wij hebben onze eigen ‘Oosterlichtband’ en zeer muzikale organisten die voor de begeleiding zorgen. Vaak zingen wij uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’. Ook zingen we liederen uit Opwekking of luisteren naar betekenisvolle popsongs.

Voor de kinderen is er tijdens de vieringen kindernevendienst en voor de tieners is er 1 keer per maand ‘Sense’, een eigen tienerdienst.

Ontmoeten
Niet alleen op zondag is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, maar ook doordeweeks bruist de Oosterlicht van de activiteiten. Er zijn kringen om elkaar over het geloof te spreken en er zijn voor jong en oud activiteiten om op een andere manier elkaar te ontmoeten.

Actief in de wereld om ons heen
De kerk kun je niet los zien van de maatschappij. We zijn er een onderdeel van. Daarom wil de Oostermeent een open gemeenschap zijn met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

Zo zijn wij actief betrokken bij het Hospice Huizen, Schuldhulpmaatje en andere organisaties. En in het dorp kunt u ons bijvoorbeeld ook ontmoeten tijdens de Huizerdag in september of in de pop-up Herberg in december.