Aan het Woord

In een kort filmpje vertelt iemand iets uit de wijkgemeente Oosterlicht. Dat kan zijn over een activiteit, iets over een groep van onze wijk of iets dat men graag met u deelt. Deze filmpjes staan op ons YouTubekanaal Oosterlichtkerk

Richtsje Abma – predikant – vertelt over de Zondag-op-de-hei activiteit die bovenwijks 4x deze zomer wordt georganiseerd.

Bekijk de video https://youtu.be/iLQiiV69HFg

Arnold de Visser – coördinator coronamaatregelen – vertelt over de toegang tot de vieringen vanaf 16 mei 2021.

Bekijk de video https://youtu.be/kerH5lfs26Y

Ina, Leanne, Dittie, Arnold en Fijda – team OKé – zij vertellen over het nieuwe initiatief Open Kerk.

Bekijk de video https://youtu.be/L8IrF03uaGY

Willem Boersma – leider Oosterlichtband – vertelt wat er zoal vooraf gaat voordat de band op zondag in de kerk speelt.

Bekijk de video https://youtu.be/ZWBTEIxJZSg

Miriam Bierhaus – jeugdwerker – vertelt over de Paaschallenge 2021.

Bekijk de video https://youtu.be/QDcdiqv1vwE

 

Ina Bakker – ouderling senioren pastoraat – vertelt over de Paasgroet die de week voor Pasen bij alle leden van de wijkgemeente wordt bezorgd.

Bekijk de video https://youtu.be/QjCOMh6zrt4

Fijda van der Pluym – ouderling communicatie – geeft een kijkje achter de schermen van kerktv en de nieuwe apparatuur.

Bekijk de video  https://youtu.be/N250IRf0Q-8

Eric Bakker vertelt en zingt (!) over zijn taak voor de commissie Visie Transitie en Organisatie.

Bekijk de video https://youtu.be/ZnPM_XMDhUY

 

Gerdine Spilt – ZWO groep – vertelt over de actie ‘Sobere soepdag’ als vastenactie in de 40dagentijd.

Bekijk de video https://youtu.be/qdisKU5IwIo

Martha Sitanala – bloemengroep – samen met Hannie Niekerk en Klazien Timmerman vertellen over de symbolische schikking in de weken van de 40dagentijd.

Bekijk de video https://youtu.be/oTor71AkPH8

Hottie Siegmann – rouw- en trouwploeg – vertelt over haar taak tijden de rouw- en trouwvieringen in de Oosterlichtkerk.

Bekijk de video https://youtu.be/1J2VW7XwPkQ

Anita Lettink – Beeld & Geluid –  vertelt over haar taak bij de opnames voor de kerktv uitzendingen.

Bekijk de video https://youtu.be/F0tNEONCYiI

Bianca Posthumus – redactie nieuwsbrief – vertelt over haar taak in de redactie van de nieuwsbrief en de wekelijkse verzending.

Bekijk de video https://youtu.be/OX925zaN7Ag

Aletta van Unen – coördinator Oosterlichtkerk – vertelt over haar taak die zij vanuit thuis of caravan, op zich heeft genomen in de wijkgemeente Oosterlicht.

Bekijk de video https://youtu.be/RjH9Q74riA4

Marten Terwal en Gerard van den Berg – organisten – vertellen over hun taak als organisten in de Oosterlichtkerk en geven u een kijkje achter het paarse scherm.

Bekijk de video https://youtu.be/L9cQ8qled6A

Fred van Zijll Langhout – administrateur financiële bijdrage – vertelt over de jaarlijkse actie kerkbalans, die in januari voor een deel wordt rondgedeeld en een deel gemaild naar leden die digitaal deelnemen.

Bekijk de video https://youtu.be/qjhbZvEmn2Q

Hans Koster – geluidsman – vertelt over zijn veelzijdige taak als ‘man van het geluid’ in de Oosterlichtkerk. 

Bekijk de video https://youtu.be/qYGRTnA9O-c

Ton Koning – organisator Top2000 viering – vertelt over De bijzondere Top2000 viering van 2020, die dit jaar gelukkig wel door kan gaan. Aan het slotnummer kun u/jij ook meedoen.

Bekijk de video https://youtu.be/D3_mdzB3njQ

Werner Postma – planner zangers – vertelt  over de zangers tijdens de vieringen in deze corona tijd, waarin het voor de gemeente niet geoorloofd is om te zingen.

Bekijk de video https://youtu.be/9uc5IOOXxKs

 

Joke Brink – multi functies OLG – vertelt over de ‘Oosterlichtkerk Open’ activiteiten op de doordeweekse dag, behalve op donderdag, van 14.00 – 16.00 uur met leuke gevarieerde activiteiten.

Bekijk de video https://youtu.be/ZfrPpTreJRY

Debbie Hofstra – jeugdouderling – vertelt over ‘Oosterlichtkerk Open’ op donderdagmiddag voor de jeugd. In deze tijd met corona beperkende maatregelen een fijne manier voor jongeren om elkaar te ontmoeten.

Bekijk de video https://youtu.be/alaDW8Y-tsg

ds. Richtsje Abma – predikant wijkgemeente Oosterlicht –spreekt ons bemoedigend toe in deze tijd waarin we elkaar maar beperkt kunnen ontmoeten en wenst ons een goede Adventstijd toe.

Bekijk de video https://youtu.be/HFlwFtlgOqM

 

Fijda van der Pluym – ouderling digitaal pastoraat – vertelt vanuit het digitaal pastoraat iets over de nieuwe Donkey Mobile App. Een App die is ontwikkeld i.s.m. de PKN-kerken en kan worden aangepast voor elke kerk/wijkgemeente. Meer weten zie de brochure op onze website https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/files/2020/11/PKN-Brochure-Donkey-Mobile.pdf  of op de website https://www.donkeymobile.app

Bekijk de video  https://youtu.be/CpjVxR72ryI
Reacties sturen naar digitaalpastoraatolk@gmail.com

Gert Slokker – ouderling individueel pastoraat – vertelt over de Coronahulpactie. Deze dienst is opgezet door het pastoraat in maart en is nog steeds actief. Gert legt uit waarvoor u bij deze dienst terecht kunt. Gert Slokker: 06 1040 0786 gert_slokker@live.nl
of Ina Bakker: 06 2729 2273 inabakkerroos@hotmail.com Bekijk de video  https://youtu.be/7hfcysyTiBE
Roelie Loois – ouderling groepspastoraat – vertelt over de Kliederkerk natuurtocht die op 15 november gehouden zou worden. Helaas kon deze niet doorgaan. Maar Roelie maakt ons wel heel nieuwsgierig … we hopen dat we over een paar weken alsnog deze leuke tocht kunnen lopen en kliederkerk vieren met elkaar.

Bekijk de video  https://youtu.be/FoPN3u0jvus

Ina Bakker – ouderling seniorenpastoraat – vertelt over de mantelzorgerslunch van 3 november 2020, waar een corona-proof alternatief voor is bedacht.

Bekijk de video https://youtu.be/rHkQoJJJ0jM