Omzien naar de ander

Omzien naar de ander
Veelkleurigheid in de kerk, betekent investeren in elkaar.
De Oosterlicht gemeente is een veelkleurige gemeenschap. Veelkleurigheid vraagt echter ook oprechte interesse in de ander.
Wij bieden elkaar ruimte, maar we zullen ook moeten blijven werken aan een hechte gemeenschap die warmte, geborgenheid en de liefde van God in hun midden laat zijn.
Pastoraat, omzien naar de ander, is wezenlijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap (elk gemeentelid is pastor en pastorant). Het is de ontmoeting met de ander. Je loopt met de ander een eindje mee en luistert.

Hecht, warmte en geborgenheid
Binnen de Oosterlichtkerk bieden wij elkaar de ruimte, waarbij we blijven werken aan een hechte gemeenschap die warmte, geborgenheid en de liefde van God in hun midden laat zijn. We willen oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Wat houdt de ander bezig? Luister ik voldoende? Hoe beleeft hij of zij het geloof? Kan ik troosten waar dat nodig is, maar ook (mee)genieten met de vreugde van een ander.

Vormen van pastoraat
Naast het persoonlijke pastoraat dat ieder gemeentelid doet, kennen we de volgende vormen van georganiseerd  pastoraat
– Individueel pastoraat
– Seniorenpastoraat
– Groepspastoraat
– Jeugdpastoraat

Individueel pastoraat
Het individueel pastoraat is het bezoekpastoraat en wordt gedaan door mensen die samen een pastoraatskring vormen. Een pastoraatskring bestaat uit wijkteammedewerkers, postbezorgers, coördinator(en) en de ouderling. De wijkteammedewerkers gaan op bezoek bij gemeenteleden die bezoek op prijs stellen.
Gert Slokker : gert_slokker@live.nl

Seniorenpastoraat
Het seniorenpastoraat is een vorm van individueel pastoraat voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Ze kunnen niet allemaal de wekelijkse gang naar de kerk maken. Het persoonlijke contact is daarom heel belangrijk. Mensen van deze pastoraatskring bezoeken de gemeenteleden en organiseren activiteiten die specifiek gericht zijn op onze senioren.
Ina Bakker : inabakkerroos@hotmail.com

Groepspastoraat
Het groepspastoraat is voor iedereen, of u nu wel of niet bezocht wordt. Het gaat hier om activiteiten waarbij u andere gemeenteleden ontmoet en waaraan u naar behoefte kunt deelnemen. Dat kan gaan om samen eten, een film bekijken, een gespreksavond, groothuisbezoek, etc. Er zijn al veel groepen actief. De pastoraatskring groepspastoraat organiseert ook zelf initiatieven, zoals de huiskamergesprekken, midwintermaaltijd voor jonge gezinnen. De focus ligt bij zingeving en/of ontspanning vanuit een Christelijk perspectief en (vernieuwde) verbondenheid. Bij het groepspastoraat is er één pastoraatskring. Deze pastoraatskring bestaat uit medewerkers, een ouderling.
Roelie Loois : groepspastoraatolk@gmail.com

Jeugdpastoraat
Deze vorm van pastoraat is voor kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar. Er worden er tal van laagdrempelige activiteiten georganiseerd met als doel contact te leggen met binnen- en buitenkerkelijke jongeren. De activiteiten gebeuren zowel binnen de kerk, als daarbuiten.
Debby Hofstra : d.hofstra@casema.nl