Gebed van de week 24 februari 2019

Eeuwige God,

Wij bidden meestal om iets te verkrijgen.
Wij bidden omdat we iets van U willen.
Waar zijn de belangeloze woorden voor U?
Ach Heer, ik ben niet anders.
Vandaag vraag ik om iets
waarvan ik me niet eens kan voorstellen
hoe het zal zijn en waar en wanneer.
Ik bid U om mijn voltooiing in U,
mijn worden in heelheid bij U.

Kyrie eleison

Bron: Stille stem in het hart, Irene Kool
foto: Jan Wouda ‘Fire in me’ (kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 17 februari 2019

Vader God,

“Gij zijt het zout der aarde
Gij zijt het licht der wereld”

Wat Jezus zelf wil zijn voor anderen,
dat vraagt hij ook van ons, zijn leerlingen.
Zout dat ons bewaart voor bederf
en kracht en smaak geeft aan het leven.
Licht dat het duister doet verdwijnen
en dat alles zichtbaar maakt.
“En zet zo’n licht niet onder de korenmaat
maar op de standaard opdat het
allen verlicht die in huis zijn.”
Het zout der aarde zijn
en je licht laten schijnen over onze wereld,
is dat gonze christelijke opdracht?
Wees ons daarbij nabij…

Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Koos de Bock ‘Geestdrift’ (kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 10 februari 2019

God…

 U kent mijn denken,
kleinheid
anderen krenken
God…
U ziet mijn knoeien,
eigenwijs zijn
mijn bemoeien.
God…
U weet mijn plussen en minnen
mijn gestuntel
opnieuw beginnen.
God…
In die kleine ster heel hoog,
zoek ik…
Een bemoedigende knipoog.

Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Klaas Molenaar ‘Orrient’ (Kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 3 februari 2019

Eeuwige God,

Eeuwig, is dat wat overblijft
een roep tot eeuwig leven,
een vraag, waarin de twijfel blijft,
welk antwoord kun je geven?

Ik mens, denk dat het bestaat:
mijn God, Die mij ten leven riep
waarvan geschreven staat:
dat Hij mij uit liefde schiep.

Hij laat mij niet verloren gaan
in ‘t slijten van de tijd
Bij Hem blijf ik geschreven staan
in de palm tot in eeuwigheid.

Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Jantineke Brugge ‘Geestdrift’ (Kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 27 januari 2019

Gebed

“Overstelp mij met de kussen van je mond,
want je liefkozingen zijn zoeter dan wijn.”

Dit citaat komt niet uit een erotische roman,
maar uit het Hooglied,
een van de kleinere bijbelboeken.

Als God liefde is,
zullen wij daar iets van
hebben meegekregen.
Wij zijn immers geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis.

De kerk heeft al eeuwen
moeite met de fysieke,
de lichamelijke kant van de liefde.

Onze grote liefde – als die ons gegeven is –
overkomt ons, is een genade.
En ook andere, minder unieke liefdes zijn een afstraling van de Ene en Eeuwige.
Ook in de taal van de liefde spreken wij
van Hem.

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Ilse van der Torre ‘Kleuren emotie’ (kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 20 januari 2019

Gebed

Ene en Eeuwige,
schepper van hemel en aarde,
Die het ons gegeven heeft te mogen geloven
in uw omgang met uw Volk israël
en in de komst van Jezus tot heil
en zegen van ons,
zijn Tweede volk, uit de heidenen.
Leer ons uw taal te verstaan
en van u te spreken in onze eigen
en Eigentijdse taal.

Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Joke Teuwissen-de Wit ‘Spirit’ (kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 13 januari 2019

Geduldige God,

Jezus en Johannes
Twee mannen
Ongeveer even oud
Familie van elkaar
Broeders in Godsnaam

Johannes en Jezus
De ene ruig en hard
De andere vriendelijk en mild
De ene een brullende leeuw
De andere een zacht lam

Maar beiden
Geïnspireerd door de Geest
En vol van Liefde

Jezus en johannes
Kinderen van God
Samen weerspiegelen ze
toch Zijn gelaat?
En vertolken
ook Zijn stem…

Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Ans de Boer ‘Neerdalende duif, Jezus doop’ (kunst in de kerk 2018)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring