Gebed van de week Zondag 16 september 2018

Bidden we tot God

die vrede vraagt en verzoening wil:
voor iedereen die gebukt gaat onder geweld en burgeroorlog;
om vrede voor Jeruzalem en verzoening in Palestina,
om toekomst voor Afrika en gerechtigheid overal …
voor landen in de derde wereld,
voor de miljoenen vluchtelingen
die in kampen verblijven,
wachtend op vrede en vruchtbaar land;
om een beter bestaan voor hun kinderen …
voor mensen wier leven wordt vergald door afgunst,
die zich blindstaren op de rijkdommen van anderen
en die het goud in hun eigen hart niet hebben ontdekt …
voor onze kinderen; dat ze de genade mogen genieten van trotse ouders,
en ook voor alle kinderen die aandacht tekort komen …

Goede God, laat uw vrede bestaan in ons hart,
dat er zachtmoedigheid en mildheid van ons mogen uitgaan,
een verzoenende kracht, iets van uw wijsheid,
dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen

bron: RedactieService, gebeden Midden onder U
foto: Lisa Koenen (winnende foto van fotowedstrijd voor kinderen PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 9 september 2018

Spontaan dankgebed

Ik wil U vandaag bedanken.
Zomaar,
omdat U er bent.

Ik dank U,
omdat U de liefde bent waaruit ik leef.
Ik dank U,
omdat U de ruimte bent waarin ik leef.
Ik dank U,
omdat U het licht bent waarvan ik leef.
Ik dank U,
omdat U de adem bent waardoor ik leef.
Ik dank U,
omdat U het doel bent waarvoor ik leef.
Ik dank U,
omdat U de kracht bent waarmee ik leef.
Ik dank U,
omdat U het bent die mij leert waarom ik leef.

Ik dank U.
Zomaar,
omdat U er voor mij bent.

Bron: Van Harte, Alfred Bronswijk
foto: Arco en Tamara Zemel (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 2 september 2018

Staande voor U

Heer, onze God
staande voor U
kunnen wij ons alleen maar verootmoedigen
U bent zo groot
zo anders
dan alles wat wij kennen
tegelijk licht in U onze toekomst op
wie wij zijn en hoe de wereld is
in Uw ogen

wij bidden U
open ons daarvoor
de oren en de ogen
raak ons aan met Uw Heilige Geest
zodat wij in Jezus Christus
U zien als de hoge God
die verborgen is
én dat wij in Hem onszelf zien
geoordeeld
maar tegelijk opgericht
als de nieuwe mens
de mens naar Uw hart
amen

Bron: Gebeden voor elke dag, At Polhuis
foto: Annemieke Postma (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 26 augustus 2018

Vruchten

God van dit leven,
van U komt al het goede.

Zaai in de akker van ons bestaan
het zaad van het geloof.

Leer ons werken
in de wijngaard van de hoop.

Plant in ons hart
de boom van de liefde.

Opdat in ons groeit
wat waar en waardig is

en wij uw vruchten
zullen zijn.

Bron: Van Harte, Alfred Bronswijk
foto: Joke Brink (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 19 augustus 2018

Levende God, U danken we voor het brood
waarmee Gij ons hebt gevoed.
We mochten er Jezus,
uw Zoon, in herkennen.
Alles had Hij welgedaan,
doven liet Hij horen en stommen
liet Hij spreken,
wie opgesloten was in zichzelf bracht
Hij in contact met anderen.
Hij opende hart en mond
van wie zich eenzaam voelde
en bracht mensen in relatie met elkaar en met U.
Laat zijn Geestkracht in ons werken, God,
houd ons hart geopend voor U
opdat we verstaan hoe Gij ons leven wilt leiden;
houd ons hart geopend voor medemensen
opdat we elkaar verstaan en recht doen.
Zo zullen we steeds meer leven
in verbondenheid en vriendschap,
zo zullen we bouwen aan uw Rijk van vrede
dat komen zal en blijven zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Hans Ykema (Fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 12 augustus 2018

Gebed

Jezus zei tegen zijn leerlingen:
jullie noem ik niet mijn dienaren,
maar mijn vrienden.
God, ik probeer een leerling van
Hem te zijn. Ik ben dus geen slaaf
of knecht van een of ander machtig
opperwezen, maar kind met velen die
mogen zeggen “Onze Vader”.

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Nathan Lustig (fotowedstrijd kinderen PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 5 augustus 2018

Als bloemen op een stralend veld

Als bloemen op een stralend veld,
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam, die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.

Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft
en op ons antwoord wacht.

Bron: Van Harte, Alfred Bronswijk
foto: Annette Lustig (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring