Gebed van de week zondag 22 april 2018

Zeg maar Goddank
Het regent
je hoort niets,
bomen zonder stam
het druppelt
van een tak
maar jij hoort niks
je sleept je
door die natheid
maar ziet geen hand voor ogen
je voelt
aan je botten
dit houd je niet meer vol.
Drie uur ’s middags :
je blinde hoofd
jij koude jij,
tegen zessen:
jij nog steeds
in dat eindeloze bos,
en in het dal
zou een huis moeten zijn.

Maar waar is het dal –
en plotseling
staat het daar
voor je te stralen,
en jij valt
binnen
en klapt op de bank
ja, dan
mag je zeggen:
“God zij dank”.

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: ‘Meest nabij’  Tea Idzenga (Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 15 april 2018

Vergeef ons

Heer, onze God
als mensen
die op aarde
Uw gemeente
proberen te zijn
komen wij tot U

vergeef ons
dat wij daarin zo vaak falen
afgeleid door de lokstemmen
van de machten in de wereld

wij vragen U
leidt ons weer
door Uw zoon
op Uw weg
horend de stemmen
van de ontrechten

amen

Bron: Gebeden voor elke dag, rond de Paaskring, At Polhuis
foto: ‘Samen op weg’ (Quilt Petra Kruijmer-Boode, Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 8 april 2018

Goede God,
Zoals Jezus in zijn afscheidsgebed zich tot U richt
zo bid ook ik tot U,
dat Uw Geest verbondenheid mag scheppen
tussen alle mensen.
Ik bid U om wijsheid en vertrouwen
om licht en inzicht
in deze donkere en moeilijke dagen,
waarin zoveel mensen zich machteloos voelen
en zo verlangen naar vrede.
Geef troost aan allen
die bedroefd zijn en lijden aan de oorlog.
Ik bid U om kracht voor alle vluchtelingen.
Bemoedig hen en geef hen hoop
op een toekomst in vrede.

Amen

 

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: ‘Innerlijke tuin’ Erika Molenaar (Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Paaszondag 1 april 2018

Lentemystiek

De bomen in het oude park
ademen in stildoorgroeide jaren –
bewaren in hun stam en wortels
de kringloop van het tijdgeheim –
rentmeesters zijn zij
waar wij zo vaak verzaken:
zij behoeden zeer zorgvuldig
óns geheim

eens per jaar wordt door
hen ontsluierd wat ons
ten diepste gaande houdt:
ik kijk gespannen toe
ik houd mijn adem in –

dan sta ik oog in oog met
het lichtende ontvouwde groen
en de bloesem van de Hoop

Oeke Kruythof
Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: ‘Verbonden door licht’ Janet Jacobi (Kunst in de kerk 2018)

verzoek tot gebed aan de gebedskring

Gebed van de week zondag 25 maart 2018

Voltooiing

De bewoners van Jeruzalem roepen Jezus bij zijn
intocht toe: “Gezegend die komt in de Naam
van de Heer”.
Jezus komt op ‘zachtmoedige’ wijze Jeruzalem
binnen; hij zit immers op een ezel. Maar hij komt in
de stad van de macht en zal niet aarzelen de handel
uit de tempel te verdrijven.

Jezus, je bent niet als een softie alleen pais en vree
komen brengen. Na je intocht heb je hardhandig
opgetreden voor een zaak, een overtuiging die je
heilig was. Jezus, laat ook mij en heel je kerk kunnen
blijven zeggen: Gezegend Hij die komt in de Naam
van de Ene en Eeuwige.

niet wat jij wilt, maar wat God wil.”

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Netty Rolff ‘Samen op weg’ (Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 18 maart 2018

VRAAG

ik was een kind
en ik vroeg aan de bloemen
waarom leef ik
en de bloemen antwoordden
om te lachen

ik groeide op
en ik vroeg aan de dieren
waarom leef ik
en dieren antwoordden
om gelukkig te zijn

ik was bijna volwassen
en vroeg aan God
waarom leef ik
God zei niets
Hij glimlachte slechts
ik was een vrouw
en ik vroeg aan hem
waarom leef ik
en hij antwoordde
om bemind te worden

nu ben ik alleen
en als ik vraag
waarom leef ik
krijg ik geen antwoord meer

de bloemen keren zich zwijgend af
de dieren kijken me bedroefd aan
zelfs God glimlacht niet langer
en hij…?
hij is er niet meer
om mijn vragen te beantwoorden
maar
WAAROM LEEF IK DAN TOCH???

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Tora de Jong ‘We doen er allemaal aan mee’ (Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week zondag 11 maart 2018

Leer ons om net als uw Zoon Jezus
vastberaden te zijn in al wat ons overkomt.
Hij sprak woorden die ons kracht en moed geven,
die ons helpen om vertrouwen te hebben,
juist in moeilijke situaties of zware omstandigheden. Hem herkennen wij in dit
brood dat hier wordt gedeeld.
Wij danken U dat wij daaraan kracht kunnen ontlenen
en dat het ons voedt bij alles
wat wij meemaken.
Wij danken U voor de weg die Jezus ons
gewezen heeft.
Moge zo aan ons gebeuren wat gebeurd is aan Hem:
voluit leven in overgave aan U,
God van de toekomst.
Amen.

Bron: RedactieService, voor kerk- en parochiebladen, Gorinchem
foto: Riet Mulders ‘Circle of life'(Kunst in de kerk 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring