Kerkdiensten Oosterlicht

Een viering kunt u bijwonen in ons kerkgebouw aan de Huizermaatweg 298 in Huizen. Er is ook een mogelijkheid om de viering mee te beleven met kerktv via Kerkdienstgemist.nl.

De viering meebeleven

  • Bijna elke zondagmorgen is er in de Oosterlichtkerk om 10.00 uur  een kerkdienst. In de agenda kunt u zien wie er voorgaat in de viering. In het kader van de vervlechting en in de zomerperiode zijn de vieringen soms gezamenlijk.
  • De kerkdienst kunt u ook online bekijken of beluisteren  via  kerkdienstgemist.nl Een gezamenlijke viering in de Goede Herderkerk kunt u ook via dit kanaal met beeld en geluid mee beleven. 
  • Meer weten over viering downloaden, kosten en uw privacy.

Voor de jeugd

  • Voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas. Voor deze kinderen is er een prachtige ruimte ingericht, waar zij heerlijk kunnen spelen.
  • Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 is er tijdens de viering kindernevendienst of Godly Play. Kinderen krijgen zo de aandacht dat zij een viering kunnen beleven op een wijze die hen aanspreekt. Meer informatie over Godly Play in de Oosterlichtkerk
  • Voor jongeren vanaf groep 8 en de middelbare school is er bijna elke maand een Sense bijeenkomst. Data en meer informatie hierover 

Muziek in de viering

Muziek is een belangrijk onderdeel in de viering. Naast onze 2 vaste organisten speelt geregeld onze Oosterlichtband. Dat er ook goede zangers in onze gemeente zijn bleek in de corona-periode waarin slechts enkele zangers mochten zingen in de viering. De organisten Gerard en Marten vertellen over hun werk achter het orgel. Willem vertelt welke stappen voorafgaan aan een optreden van de band in de dienst.
Een goed beeld hoe belangrijk muziek is in onze gemeente komt tot uitdrukking in de jaarlijkse Top2000-viering. Veel filmpjes hierover zijn te vinden op YouTube. Een voorbeeld ter illustratie

Collecte

Elke viering wordt een collecte gehouden met 2 rondgangen: de eerste betreft een doel volgens een vastgesteld rooster, de tweede voor de kerk & gemeente. Via Givt kunt u ten allen tijden doneren. Een derde donatie is voor kerktv.
Informatie over bankrekeningnummers.

Bloemen

In de viering staan 2 bossen bloemen. De ouderling van dienst vertelt voor de viering bij wie deze bloemen worden bezorgd. Er is één bos bestemd voor het seniorenpastoraat.
Heeft u een tip dan kunt u dit melden: oosterlichtkerk@gmail.com

Bekijk fotoverslagen van vieringen en andere activiteiten.