Voor iedereen

oor “iedereen” zijn er Protestants Huizen brede activiteiten en activiteiten georganiseerd door de  wijkgemeent zelf
Voor de overall activiteiten, zie:

Protestants Huizenbrede activiteiten zoals de film en literatuurkring

Activiteiten georganiseerd door de Oosterlicht wijkgemeente:

data in onderling overleg

Twintigers

gemiddeld eens per maand

Jonge ouders

 door de week ’s morgens

Kunst in de Kerk

in de adventstijd

Advent Beeldend Bezinnen

candle5elke dinsdagavond

Gebedskring

 dinsdagavond

Bijbelsoos

Bijbellezen op maandagmaandagmiddag

Meelezen op maandagmiddag

 in oktober, november

Huiskamergesprekken

donderdag 9 november 2017

Bloemschikken rondom een thema

 woensdagavond,
6 keer per jaar

Vrouwengesprekskring