Voor iedereen

oor “iedereen” zijn er Protestants Huizen brede activiteiten en activiteiten georganiseerd door de  wijkgemeent zelf
Voor de overall activiteiten, zie:

Protestants Huizenbrede activiteiten zoals de film en literatuurkring

Activiteiten georganiseerd door de Oosterlicht wijkgemeente:

data in onderling overleg

Studentengroep FLEX

start 25 september 2018

Jonge ouders

 door de week ’s morgens

Kunst in de Kerk

informatie januari/februari

Kirchentag 19-23 juni 2019

in de adventstijd

Advent Beeldend Bezinnen

candle5elke dinsdagavond

Gebedskring

 maandagavond

Bijbelsoos

in overleg

Geloofsoriëntatie

 in oktober, november

Huiskamergesprekken

laatste woensdag van de maand

Cultureel Netwerk

donderdag 8 november 2018

Bloemschikken rond Voleindingszondag

 woensdagavond,
6 keer per jaar

Vrouwengesprekskring

3e donderdag van de maand

Creatieve middag in de Oosterlichtkerk

zondagavond 6 januari

Top 2000 viering