Voor iedereen

oor “iedereen” zijn er Protestants Huizen brede activiteiten en activiteiten georganiseerd door de  wijkgemeent zelf
Voor de overall activiteiten, zie:

Protestants Huizenbrede activiteiten zoals de film- en literatuurkring
Ontmoeten & Inspireren met o.a. Oud en toch nieuw 

Activiteiten georganiseerd door de Oosterlicht wijkgemeente:

in de adventstijd

Advent Beeldend Bezinnen

 maandagavond

Bijbelsoos

voor verstandelijk beperkten
donderdag 14 november 2019

Bloemschikken rond Voleindingszondag

 

start 23 september 2019

Connect2U

voor 30 tot 50-ers
3e donderdag van de maand

Creatieve middag

 

laatste woensdag van de maand

Cultureel Netwerk

 

candle5elke dinsdagavond

Gebedskring

 

in overleg

Geloofsoriëntatie

 

3e maandag van de maand

Herberg het Oosten

voor 55+
in oktober, november

Huiskamergesprekken

 

 door de week ’s morgens

Kunst in de Kerk

Dinsdag in maart 2020 en 7 vervolgmiddagen

Rouwgroep

zondagavond 5 januari

Top 2000 viering

 

zondag in najaar
+ 24 mei 2020

True Colours

 

 woensdagavond,
6 keer per jaar

Vrouwengesprekskring

 voor vrouwen