Wie wat waar

Oosterlichtkerk

A: Huizermaatweg 298, 1276 LJ Huizen
T: (035) 526 1606
Routebeschrijving

    Contactformulier

    Aanmelden nieuwsbrief 

    Zaalreservering

Predikant     Vacant * Pastoraal werker
Marjon Bosch
pastormarjon@gmail.com
Jongerenwerker
mw Miriam Bierhaus
T: 06 2960 6012
E: miriam.bierhaus@jeugdwerk.info
Ledenadministratie
A: p/a Oosterlichtkerk,
Huizermaatweg 298, 1276 LJ  Huizen
E: ledenadmin@protestantshuizen.nl
Voorzitter Wijkkerkenraad
mw. Coby Wouda – Speelman
A: ’t Erf 7, 1261 NA  Blaricum
T: (035) 525 5481 of 06 2642 6917
E: cobyspeelman@kpnmail.nl
Voorzitter diaconie:
Bert ter Wal

b.terwal@ziggo.nl

Scriba
Hr Dick van Dijk
A: Antilope 20, 1273 GD Huizen
T: 035 525 0288
E: scriba.oosterlicht@protestantshuizen.nl
Pastoraat
–   Individueel pastoraat
    Gert Slokker       T: 06 1040 0786
gert_slokker@live.nl
–   Groepspastoraat
     Roelie Loois        T: 06 3765 1888
groepspastoraatolk@gmail.com
–   Senioren pastoraat
    Ina Bakker        T: 035 525 0667
inabakkerroos@hotmail.com
–   Ouderling communicatie
     Fijda van der Pluym T: 06 1118 5925
fijdapia@gmail.com
–   Jeugdouderling
     Debbie Hofstra      T: 06 4628 7055
d.hofstra@casema.nl
Algemeen coördinator
coordinator.oosterlichtkerk@gmail.com  
T: 06 3019 4634
Zaalverhuur
zaalreservering 
Kopij insturen voor de nieuwsbrief              nieuwsbriefpgh@gmail.com

* Pastoraat tijdens vacante periode

Nu we in de Oosterlicht gemeente een tijdelijke situatie in gaan zonder predikant, willen wij uw aandacht vragen voor de rubriek ‘PASTORAAT’. In deze rubriek wordt aandacht besteed aan mensen, die op dat moment wel of wee meemaken in hun leven. We vragen altijd aan de mensen, die het betreft, of er melding in de nieuwsbrief van mag worden gemaakt. Zo is de gemeente op de hoogte en in de gelegenheid om te reageren d.m.v. een kaartje, telefoontje, app of mail. Dat dit zeer wordt gewaardeerd, blijkt uit reacties.
Dit is onderdeel van gemeente-zijn: Omzien naar elkaar, ‘Pastoraat doe je’. We willen u vragen om de komende tijd uw voelhorens uit te steken en ons op de hoogte te houden van wel en wee van kerkleden van de Oosterlicht gemeente. Wij kunnen contact leggen met deze en gene voor pastorale ondersteuning en/of een berichtje in de rubriek PASTORAAT van de nieuwsbrief/Verbinding. Met vriendelijke groet,

Ina Bakker    06 2729 2273   inabakkerroos@hotmail.com
Gert Slokker 06 1040 0786   gert_slokker@live.nl