Kerkblad

Ons kerkblad heet Verbinding

Verbinding is het informatieblad van de hele gemeente, dus voor de drie wijkgemeenten samen. Ieder die als lid of vriend van de gemeente staat ingeschreven, ontvangt het per post. Verbinding is een maandblad, dat in de regel een paar dagen voor de eerste zondag van elke maand uitkomt. In de zomer wijken we van dat schema af, dan zijn er voor drie maanden twee nummers, elk voor ruim zes weken.

Wat er in staat:

  • een overzicht van de komende kerkdiensten
  • wat de kerk doet in de samenleving: diaconie, zending, samenwerking tussen en met andere kerken en religies
  • waar de kerkenraden over spreken, de financiële begroting van de kerk
  • activiteiten, zoals lezingen, cursussen, binnen en buiten de gemeente
  • wat er in kerkelijk Nederland gaande is
  • nieuws vanuit elk van de drie wijkgemeenten, bij voorbeeld over samenkomsten, wel en wee van gemeenteleden
  • op de voorpagina een artikel over wat mensen bezighoudt en een kort bezinnend stuk

Redactie

De redactie van Verbinding bestaat uit leden vanuit de drie wijkgemeenten. De redactie is vrij om de inhoud van Verbinding te bepalen en werkt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Actieve gemeenteleden, predikanten en anderen leveren artikelen voor Verbinding aan. Dat kan via e-mail: verbinding-huizen@xs4all.nl

Financiering

Eenmaal per jaar ontvangen lezers een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven. Richtbedrag is € 20,-, maar andere bijdragen zijn welkom. Door het plaatsen van advertenties wordt een deel van de kosten opgevangen. Het tekort wordt betaald uit de algemene middelen van de kerk.

Inleveren Kopij voor

nr. 474      5 januari, 12.00 uur

nr. 475      9 februari, 12.00 uur

nr. 476      16 maart, 12.00 uur

nr. 477      20 april, 12.00 uur

nr. 478      1 juni, 12.00 uur

nr. 479      13 juli, 12.00 uur

nr. 480     24 augustus, 12.00 uur

nr. 481      28 september, 12.00 uur

nr. 482      2 november, 12.00 uur

nr. 483      7 december, 12.00 uur

nr. 484      11 januari, 12.00 uur

Complete overzicht verschijning data 20202210Rooster Verbinding 2021 belanghebbenden