Kerk in de samenleving

Diaconaat

Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. Ondanks alle (wel steeds krapper wordende) sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van structurele oplossingen de enige afdoende benadering is.

Meer informatie over kerk in de samenleving met betrokkenheid vanuit de Protestantse Gemeente Huizen:

    Contact met de plaatselijke diaconie voor meer informatie of hulpvragen:

  Voedselbank Door de basisvoorziening in ons land, bestaat er geen echte armoede, maar toch kunnen sommige gezinnen nauwelijks hun hoofd boven het water houden. Om deze gezinnen te helpen zijn er voedselbanken opgericht. De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers en donaties van bedrijven en particulieren.
 
Schuldhulpmaatje Huizen   is een initiatief van de Hervormde en Protestantse Gemeente Huizen. De stichting heeft opgeleide en getrainde Maatjes die klaarstaan met raad en begeleiding voor mensen met schuldenproblemen. De hulp is gratis en vertrouwelijk. Voor hulpvragen kunt u bellen met de coördinator Jan Klaassen, 06 5135 6224 Schuldhulp maatje Gerja Bikker
Hospice Huizen
In de laatste, terminale fase van het leven thuis worden verzorgd, is om allerlei redenen niet altijd mogelijk of wenselijk. Hospice Huizen is een gastvrij bijna-thuis-huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd.

voor iedereen die leeft met kanker, (ex)patiënten, naasten en nabestaanden.

De vrijwilligers van de VPTZ zijn speciaal opgeleid om kosteloos ondersteuning te bieden aan de terminale cliënt en hun naasten in uw eigen vertrouwde omgeving.
Voor info: www.vptzgooienvechtstreek.nl  06 1551 2990 of mail naar: zorgaanvragen@vptzgooienvechtstreek.nl
LOGO ZWO Over de grenzen
lees meer over Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
rog Roemenië-groep
Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Alesd, in West-Roemenië) en de PKN-gemeente Huizen en Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum.