Kerk in de samenleving

Diaconaat

Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. Ondanks alle (wel steeds krapper wordende) sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van strukturele oplossingen de enige afdoende benadering is.

Meer informatie over kerk in de samenleving met betrokkenheid vanuit de Oosterlichtkerk:

  Contact met de plaatselijke diaconie:
diaconie@protestantshuizen.nl
 Voedselbank
 Schuldhulp maatje
Informatie vanuit de Protestantse Gemeente te Huizen
bij mevrouw Alie van Leeuwen
 LOGO ZWO

 

Over de grenzen
lees meer over Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
rog ………..Roemenië-groep
Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Alesd, in West-Roemenië) en de PKN-gemeente Huizen en Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum.