Kerk in de samenleving

Diaconaat

Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. Ondanks alle (wel steeds krapper wordende) sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van structurele oplossingen de enige afdoende benadering is.

Meer informatie over kerk in de samenleving met betrokkenheid vanuit de Protestantse Gemeente Huizen:

    Contact met de plaatselijke diaconie:
diaconie@protestantshuizen.nl
  Voedselbank
  Schuldhulp maatje
Informatie vanuit de Protestantse Gemeente te Huizen
bij mevrouw Alie van Leeuwen
Hospice Huizen
LOGO ZWO

 

Over de grenzen
lees meer over Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
rog Roemenië-groep
Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Alesd, in West-Roemenië) en de PKN-gemeente Huizen en Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum.