Over de grenzen

school mwana ukundwa

ZWO, samenwerken over grenzen
Onze drie wijkgemeenten werken samen in het platform ZWO. Zo geven wij vorm aan onze Christelijke opdracht om over de eigen grenzen heen te kijken en bij te dragen aan het uitdragen van de boodschap (Zending). We doen ons best om een klein stukje van de nood die er in de wereld is te verlichten (Werelddiaconaat) en mee te helpen aan het verkleinen van ongelijkheid en armoede (Ontwikkelingssamenwerking).

Mwana Ukundwa: Geliefd Kind
In 2016 en 2017 ondersteunen we via Kerk in Actie Mwana Ukundwa in Rwanda.
Deze organisatie die zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Zij zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa is in 1995 opgericht door Rose Gakwandi. Zij verloor door de genocide in de jaren negentig haar eigen ouders en voelde zich wees. Zij besloot zich te ontfermen over kinderen die door de genocide hun ouders verloren hadden. Toen was het entnische geweld de oorzaak van de vele weeskinderen, nu is de oorzaak vaak Aids.

In Rwanda zijn wel 230.000 kinderen die moeten overleven zonder ouders. Mwana Ukundwa is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waar 2.400 kinderen en hun pleeggezinnen worden begeleid.

Meer ondersteuning door platform ZWO
In 2016 en 2017 wordt ook het  nieuwe thuiszorgproject in Élesd ondersteund (onze partnergemeente in Roemenië).

Contact
Het IBAN-nummer  voor giften en donaties is:   NL40 INGB 0000 6657 87   Taakgroep ZWO, Protestantse Gemeente Huizen.
Contactpersoon:  Peter van der Pas e-mail: pvdpas@hetnet.nl

 

<– overzicht