Kerk in deze tijd

De Protestantse Gemeente te Huizen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze visie: ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’

Waartoe willen wij kerk zijn, als Protestantse Gemeente Huizen, te midden van en naast andere kerken?

In het kerkzijn zijn er drie dingen die voor ons van fundamenteel belang zijn: de gerichtheid op God, de relatie met andere mensen, en de betrokkenheid met de wereld. Dit kleurt hoe wij in het leven staan en wat we willen doorgeven aan nieuwe generaties!

Lees meer over onze visie: Visietekst

De drie wijkgemeenten vormen samen de Protestantse Gemeente te Huizen.
De wijkgemeenten zijn:

wijkgemeente Kruiskerk

Wijkgemeente De Duif: GHK + OLG

Op de pagina Toekomst! staat alle informatie over onze plannen hoe we samen de Protestantse Gemeente in Huizen in de toekomst vorm willen geven.

De overkoepelende activiteiten worden behartigd door een aantal bestuursorganen, t.w.
de Algemene Kerkenraad
het College van Kerkrentmeesters
de Diaconie