Kerk in deze tijd

De Protestantse Gemeente te Huizen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze visie: ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’

De drie wijkgemeenten vormen samen de Protestantse Gemeente te Huizen.
De wijkgemeenten zijn:

Wijkgemeente Goede Herder

Wijkgemeente Kruiskerk

Wijkgemeente Oosterlicht

Op de pagina Toekomst! staat alle informatie over onze plannen hoe we samen de Protestantse Gemeente in Huizen in de toekomst vorm willen geven.

De overkoepelende activiteiten worden behartigd door een aantal bestuursorganen, t.w.
de Algemene Kerkenraad
het College van Kerkrentmeesters
de Diaconie