Kerk in deze tijd

De Protestantse Gemeente te Huizen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De drie wijkgemeenten vormen samen de Protestantse Gemeente te Huizen.
De wijkgemeenten zijn:
* Wijkgemeente Goede Herder
* Wijkgemeente Kruiskerk
* Wijkgemeente Oosterlicht

De overkoepelende activiteiten worden behartigd door een aantal bestuursorganen, t.w.
de Algemene Kerkenraad
het College van Kerkrentmeesters
de Diaconie