Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen is de officiële plek waar de wijkgemeenten elkaar ontmoeten. In de Algemene Kerkenraad (AK) worden de zaken van het algemeen belang van gemeente behartigd. De AK bestaat uit een aantal door de wijkkerkenraden afgevaardigde ambtsdragers.

Samenstelling

De Protestantse Gemeente Huizen bestaat uit drie wijkgemeenten. Die wijken zijn:

  • Oosterlicht
  • Goede Herder
  • Kruiskerk

De leden houden het algemeen belang van de gehele gemeente in het oog en zitten ‘zonpder last en ruggespraak’. Dat wil zeggen men is geen belangenbehartiger van de wijkgemeente namens welke men is afgevaardigd.

De AK neemt de besluiten en het dagelijks bestuur – het moderamen – voert de besluiten uit en en bereidt de agenda van de AK-vergaderingen voor.

Contactgegevens

Algemene Kerkenraad
Postbus 1092
1270 BB Huizen
Voorzitter: ak.vz@protestantshuizen.nl
Scriba: ak.scriba@protestantshuizen.nl

<– Terug