College van Kerkrentmeesters

Dit college (CvK) voert het beheer over de financiën van de Protestantse Gemeente te Huizen. Het vervangt de oude organen Commisie van beheer en Kerkvoogdij.

Het college van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat de gemeente financieel kan draaien. De voornaamste uitgaven zijn: de salarissen van alle beroepskrachten zoals predikant, kerkelijk werker, koster; de ledenadministratie; de kosten aan gebouwen zoals kerk en pastorie.

Het college is ook verantwoordelijk voor de inkomsten van de gemeente. Geldmiddelen worden verkregen uit:

  • aktie kerkbalans, maar eveneens uit
  • collecten en
  • legaten of
  • andere giften/ donaties.

De kerkrentmeesters dragen ook gelden af voor landelijke bestemmingen:

  • solidariteitskas ter ondersteuning van noodlijdende gemeenten
  • quotum ter ondersteuning van de landelijke diensten organisatie

Vanzelfsprekend wordt een en ander gecontroleerd door ter zake deskundigen en jaarlijks aan de gemeente voorgelegd.

Contact via de secretaris

email: scriba-cvk@protestantshuizen.nl

<– Terug