Diaconie

Hoewel de diaken er voor iedereen is kent het diaconaat in onze gemeente wijk overstijgende en naar de wijk toegesneden activiteiten. Het uitgangspunt blijft echter steeds gelijk.

Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. Ondanks alle (steeds krapper wordende) sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van strukturele oplossingen de enige afdoende benadering is.

Contactgegevens

Voor contact met de centrale diaconie kunt u mailen met diaconie@protestantshuizen.nl

Klik voor meer informatie over diaconale activiteiten

<– Terug