13 april: escaperoom

Op zaterdag 13 april gaat het gebeuren:

#DurfteOrganiseren daagt iedereen uit om in de teletijdmachine te stappen. Het is nog een verrassing waar je dan terecht komt.
Iedereen is nodig: Jong (vanaf 10 jaar) en oud (tot 110 jaar). Geef je op en wij maken groepjes van 6 personen. Samenwerken is noodzakelijk.  Alleen als je samen de puzzels weet op te lossen kun je weer terugkomen in het heden. Wie #Durft ?!
Hoe dan?  Meld je aan via durfte.ontsnappen@gmail.com
En geef door of je ’s morgens of ’s middags  of ’s avonds in de Escape room opgesloten wilt worden. (De tijdreis duurt maximaal een uurtje). Voor alle onkosten én voor een goed doel vragen wij een bijdrage van € 4,- (inclusief koffie/thee/limonade). Zien we je?

Vesper zondag 17 maart

Zondag 17 maart is er weer een Vesper over Vrouwen in de Goede Herderkerk. Het gaat dan over Sifra en Pua, twee vroedvrouwen die zich verzetten tegen de Egyptische Farao.

Voorganger is Dr. E.W.J. van Leersum uit De Bilt.

Muzikale medewerking wordt verleend door Anjo van der Straten en Palle Fuhr Jørgensen (zang/altviool). De dienst begint om half acht. Na afloop is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee nog wat na te praten.

U bent van harte welkom !

Vesper zondag 24 februari

Op Zondag 24 februari (deze keer de vierde van de maand !) is er weer een Vesper over Vrouwen in de Goede Herderkerk.

Het gaat dan over Sara, die, toen ze hoorde dat ze een zoon kreeg, stil lachte.
Een Dubbelkwartet o.l.v. Anton Helmink zingt ervan -“U hebt vreugde in mijn hart gegeven”– en ds. Krijnen vertelt erover.

De dienst begint om half acht. Na afloop is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee nog wat na te praten.
U bent van harte welkom !

Challenge

Op 10 februari wordt  de gezamenlijke jeugddienst gehouden, in de Kruiskerk. Deze dienst is bedacht en uitgevoerd door jongeren van alle drie de kerken. Het thema van deze dienst is: “God leren zien in het dagelijks leven”. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Om de jongeren hiermee een beetje op weg te helpen hebben wij een ‘challenge’ bedacht. Wat houdt dit in: voor elke dag is er een korte opdracht of tekst waar je over na kan denken. Hij start zondag 13 januari en eindigt precies over 4 weken. Dit wordt door zo’n 40 jongeren van 3 kerken gedaan!
Tijdens de jeugddienst van Zondag 10 februari zullen de ervaringen van deze challenge gedeeld worden en zal voorganger Geert Mollema hier verder op ingaan.
Voor u is er ook een uitdaging: wij hebben bidders nodig! Mensen die een maand lang voor deze tieners willen bidden! Op zondag 10 februari bent u van harte welkom om na afloop van de dienst tijdens een Meet & Greet de jongeren waarvoor u gebeden heeft te ontmoeten.

Gaan u de uitdaging aan? Bekijk de Challenge_2019