Roemeniëgroep


Élesd en Huizen, gemeentecontacten sinds 1990
Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Aleșd, in West-Roemenië) en de PKN-gemeente Huizen en Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum. De Roemeniëgroep (ROG) zorgt voor het onderhouden van de contacten namens de diaconieën van de verschillende wijkgemeenten en RK-parochie.

Vriendschap en hulp
Onze contacten zijn uitgegroeid tot een hechte vriendschap. Regelmatig vindt er een uitwisseling plaats waarbij vaak honderden mensen uit de RK-parochie en de Protestantse gemeente zijn betrokken. Lief en leed wordt gedeeld. We lachen samen, zingen samen, vieren samen en bij een afscheid huilen we samen. De uitwisselingen maken grote indruk bij allen die erbij betrokken zijn. Het verruimt je kijk op de wereld en het verdiept je geloofsleven.

Onze vrienden in Roemenië hebben nu onze hulp nodig!

Kindertehuis Mária Kájánto en Thuiszorg in Élesd hebben ons nodig!
Al jaren zijn wij betrokken bij het Kindertehuis en de thuiszorgorganisatie in Élesd. In het kindertehuis wonen op dit moment 24 kinderen en werken 12 medewerkers. De thuiszorgorganisatie bestaat pas een paar jaar, maar de zorgprofessional die hierbij in dienst is, zorgt voor 17 hulpbehoevenden in het dorp.

Door Europese regelgeving en daaroverheen de coronacrisis dreigen beide organisaties om te vallen als er niet snel financiële hulp wordt geboden. Gelukkig steken de mensen in Élesd zelf behoorlijk de handen uit de mouwen door bijvoorbeeld eten te brengen, reparaties te verrichten etcetera. Maar de rek is eruit. Er is veel geld nodig om deze twee onmisbare organisaties overeind te houden. Zij bieden hulp aan de kwetsbaarsten in het dorp (kinderen en bejaarden).

Help mee om onze broeders en zusters in Roemenië te steunen!

thuiszorg in elesd

Doneeractie
Wilt u het werk in Élesd ondersteunen? Wij hopen dat u ons wilt helpen met een donatie. steunen. U heeft er meer over kunnen lezen in de brief die u heeft ontvangen.

U kunt een gift op twee manieren doen:
• als periodieke gift: u zegt ons toe dat u maandelijks of jaarlijks een gift doet aan Aleșd.
• als gewone gift: u doet uw gift eenmalig of legt niet vast dat u meerdere giften aan Aleșd doet.

Wij leggen u graag nog wat uitgebreider uit hoe u ons kunt helpen met uw donatie.

Lees meer over het doneren

Wie vormen de Roemeniëgroep?
Daniela en Martijn Wolters, Carla en Herman Eggink, Annemiek Wijnja, Marianne Hartong en Eric Bakker onderhouden als Roemeniëgroep de contacten tussen Huizen en Élesd.

U kunt contact met ons opnemen als u meer wilt weten.
Postadres:
Roemeniegroep
Hooghuizenweg 13
1272 BZ HUIZEN

Telefoonnummer: 06 16 668 238 (na 19:00 uur)

E-mail: roemeniegroephuizen@gmail.com

Voor een eenmalige gift:
IBAN
:  NL39 ASNB 0707 2771 24
T.n.v.: De heer H H Eggink en/of Mevrouw D Bouwman inz. ROG

Voor een periodieke gift:
Lees de informatie over Doneren aan de Roemeniëgroep

 

 

<– overzicht