Rouwgroep 2020

Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies en aanmoedigen tot het zoeken naar een nieuwe levensbalans. Hartelijk welkom.

Op dinsdag 13 oktober 2020 is de eerste ontmoeting.

De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs en Lida Brugmans vanuit de samenwerkende Protestantse gemeente en Thomasparochie in Huizen.

Voor meer informatie liggen er folders in de kerken en kunt u Folder rouwgroep downloaden

Data  6 bijeenkomsten op dinsdagmiddag 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 1 december en 15 december 2020
Tijdstip 14.00 – 16.00 uur
Gericht op voor wie langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies leed.
Aantal deelnemers minimaal 6 maximaal 10
Kosten: geen
Leiding: Lida Brugmans (e.a.)
Plaats: Oosterlichtkerk
Opgave: Lida Brugmans,    tel. 06 2166 4370 of Hanneke Henrichs tel. 06 1263 9287