Toekomst!

Algemene inleiding

De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) bestaat al sinds 2008 en is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Huizen en de buitengewone Hervormde gemeente Goede Herderkerk. Met eerst vier en later drie kleurrijke wijkgemeenten is de PGH zichtbaar in het dorp Huizen. De laatste jaren is het verlangen uitgesproken vaker en meer gezamenlijk op te trekken als wijkgemeenten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de noodzaak om samen verder te gaan vanuit financieel oogpunt versterkt. Gemeenteleden hebben zich in 2019 in meerderheid uitgesproken: ‘Mensen boven stenen’.
Hierna is een door de Algemene Kerkenraad benoemde commissie aan de slag gegaan om de visie van de toekomstige PGH te verwoorden.  De visie is voorzien van een motto ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’. In de zomer van 2020 is een commissie Visie Transitie Organisatie (VTO) verder gegaan deze visie handen en voeten te geven en de beweging naar een duurzaam voort te zetten PGH met bijbehorende organisatievorm voor te bereiden. In 2021 zal dit alles leiden tot besluitvorming waarbij keuzes rond vastgoed (kerkgebouwen) en inzet van pastorale professionals worden genomen.

Zo ziet onze jeugd de toekomst van de kerk

De kinderen hebben een tekening gemaakt van hun droomkerk. Zie tekening hiernaast. Maar alle tekeningen zijn de moeite waard om te bekijken: droomkerk PGH
Tijdens bijeenkomsten van Rock Solid en Sense spraken de jongeren vanaf 12 jaar, van de 3 huidige wijkgemeenten zich uit  

– wat zou je in de kerk van jouw dromen willen ?
– wat vind je wel / niet belangrijk in de kerk
– waarin kan jij een steentje bijdragen? wat zijn je talenten?

Tijdspad in hoofdlijnen

Juni 2020 Visie ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’
November 2020 ambtsdragers gespreksavonden
December 2020 2 gemeente informatiebijeenkomsten n.a.v. 1e rapport VTO
April 2021 gezamenlijke ambtsdragersvergadering
20 mei 2021 gemeenteconsultatie
Juni 2021 principebesluit Algemene Kerkenraad over vastgoed & pastoraat
Oktober 2021 definitief besluit Algemene Kerkenraad over toekomstig vastgoed PGH
November 2021 definitief besluit Algemene Kerkenraad over toekomstige organisatiestructuur PGH

 

Welke groepen zijn hiervoor aan het werk

– groep Visie Transitie en Organisatie (VTO)
Gerda Kos, Coby Wouda, Koos Drooger, Janet Zwanenburg, Debbie Hofstra, Eric Bakker, Marianne Oor, Gerda Broekstra, Geertje de Vries.
Contactpersonen: secretaris Eric Bakker, familiebakker@casema.nl en voorzitter Geertje de Vries dsgeertje@gmail.com

– groep Communicatie VTO
Geertje de Vries, Debbie Hofstra, Tom Herlaar en Fijda van der Pluijm
Contactpersoon: Geertje de Vries dsgeertje@gmail.com 
 

Openbare rapportages 

Visietekst
Visiedocument PGH mei 2020
20201006 Rapport commissie VTO versie 1.3

Publicaties van de voorzitter AK

Edwin van der Hoff, voorzitter Algemene Kerkenraad.

Verbinding nieuwsbrieven kerkbalans
2020: 464 – 473 nieuwsbrieven 8 maart 2020 Kerkbalans 2020
Verbinding 474 Nieuws of weekbrief zondag 15 november 2020 Kerkbalans 2021
Verbinding 475 210126 kopij week- en nieuwsbrieven eind januari – Samen veelkleurig in gesprek  
Verbinding 476 210202 kopij week- en nieuwsbrieven 1e week februari – Samen veelkleurig in gesprek  
Verbinding 477    
     

 

Overzicht filmpjes e.d.

ambtsdragersbijeenkomst april 2021

Toelichting nieuwe Logo

‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’ is wat ons als PGH bindt en hoe we met elkaar toekomstgericht op weg zijn. Dit thema is de basis geworden van het nieuwe logo.
In het logo dat Elzemarie Molenaar heeft ontworpen, zijn de elementen van het motto te herkennen:

Samen: Drie gestileerde kruizen met elkaar verbonden, als een drie-eenheid bij elkaar. Hierbij kun je denken aan de Drie-eenheid van het belijden van de kerk, maar ook aan de eenheid van onze drie wijkgemeenten. Het kruis van de Kruiskerk, de gekleurde vlakjes van het raam van de Goede Herderkerk en de kleur paars van de Oosterlichtkerk zijn er allemaal in te herkennen.

Veelkleurig: De kruizen hebben verschillende nuances van dezelfde kleur. In het hart zijn ook contrasterende kleuren te zien. De veelkleurigheid hoort echt bij ons, die koesteren en waarderen we als rijkdom. Daarin mogen ook de contrasten soms scherp zijn. Maar tegelijk passen we ook met deze veelkleurigheid binnen de bandbreedte van de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland en de wereldkerk.

In beweging: Het logo is niet statisch, er zit beweging in. De naam van onze gemeente ligt in de bocht van het kruis, wordt er als het ware door omarmd.

Gericht op God: het beeld van het kruis geeft aan waar onze inspiratie en fundament liggen. Tegelijk is het een beeld in veelvoud en met kleur, net als ons geloven. De kleuren van de aarde zijn in het hart te herkennen, symbool voor een verantwoordelijk leven met de naaste en in Gods schepping, als antwoord op Gods roepstem.