Toekomst!

Algemene inleiding

De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) bestaat al sinds 2008 en is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Huizen en de buitengewone Hervormde gemeente Goede Herderkerk. Met eerst vier en later drie kleurrijke wijkgemeenten is de PGH zichtbaar in het dorp Huizen. De laatste jaren is het verlangen uitgesproken vaker en meer gezamenlijk op te trekken als wijkgemeenten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de noodzaak om samen verder te gaan vanuit financieel oogpunt versterkt. Gemeenteleden hebben zich in 2019 in meerderheid uitgesproken: ‘Mensen boven stenen’.
Hierna is een door de Algemene Kerkenraad benoemde commissie aan de slag gegaan om de visie van de toekomstige PGH te verwoorden.  De visie is voorzien van een motto ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’. In de zomer van 2020 is een commissie Visie Transitie Organisatie (VTO) verder gegaan deze visie handen en voeten te geven en de beweging naar een duurzaam voort te zetten PGH met bijbehorende organisatievorm voor te bereiden.
In het najaar zijn 4 werkgroepen bestaande uit ambtsdragers, gemeenteleden en externe adviseurs aan de slag gegaan met de thema’s Veelkleurig vieren en kerk zijn, Samenwerken, Huis voor iedereen en Communicatie. Adviezen vanuit deze werkgroepen en een overkoepelend Toekomst!Team hebben, na een gemeenteconsultatie, in 2022 geleid tot definitieve besluiten. Besluiten Toekomst! PGH 2022
Uiterlijk 1 juli 2023 worden Kruiskerk en Goede Herderkerk gesloten en gaat de PGH gezamenlijk verder in de Oosterlichtkerk.

Meer informatie via onderstaande tegels of bekijk ‘Veelgestelde vragen’ publicatie Verbinding september 2021