Toekomst!

Algemene inleiding

De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) bestaat al sinds 2008 en is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Huizen en de buitengewone Hervormde gemeente Goede Herderkerk. Met eerst vier en later drie kleurrijke wijkgemeenten is de PGH zichtbaar in het dorp Huizen. De laatste jaren is het verlangen uitgesproken vaker en meer gezamenlijk op te trekken als wijkgemeenten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de noodzaak om samen verder te gaan vanuit financieel oogpunt versterkt. Gemeenteleden hebben zich in 2019 in meerderheid uitgesproken: ‘Mensen boven stenen’.
Hierna is een door de Algemene Kerkenraad benoemde commissie aan de slag gegaan om de visie van de toekomstige PGH te verwoorden.  De visie is voorzien van een motto ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’. In de zomer van 2020 is een commissie Visie Transitie Organisatie (VTO) verder gegaan deze visie handen en voeten te geven en de beweging naar een duurzaam voort te zetten PGH met bijbehorende organisatievorm voor te bereiden. In 2021 zal dit alles leiden tot besluitvorming waarbij keuzes rond vastgoed (kerkgebouwen) en inzet van pastorale professionals worden genomen.

Meer informatie via onderstaande tegels of bekijk ‘Veelgestelde vragen’ publicatie Verbinding september 2021