Vertrouwenspersoon

De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) kiest ervoor  om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie mogen maken. De algemene kerkenraad van de PGH heeft hier in lijn van de landelijke kerk aandacht voor en het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar onderdeel van.  

Zo kunnen gemeenteleden bij de vertrouwenspersonen terecht met vragen, ongewenste omgangsvormen of vermoedens en meldingen rond misbruik waarbij kerkelijk werkers bij betrokken zijn. Een vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. De vertrouwenspersoon zal bij de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van de kerkenraad op dit terrein.

In de Protestantse Gemeente Huizen ben ik, Janet Zwanenburg (lid van de PGH) gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Hier heb ik ja op gezegd. Dit najaar zal ik ter ondersteuning om deze rol goed uit te oefenen een scholing gaan volgen, georganiseerd door de landelijke PKN voor de functie van vertrouwenspersoon.

Het is inderdaad belangrijk dat de kerk een veilige plek biedt voor iedereen! Daar zal ik mij van harte voor inzetten. Het kan zijn dat u/jij alleen uw verhaal kwijt wilt, of u wilt dat er iets gebeurt en u wilt hier ondersteuning bij. De vertrouwenspersoon zal alles wat wordt gedeeld vertrouwelijk behandelen en zal geen stappen ondernemen zonder uw instemming.

Het e-mailadres van de vertrouwenspersoon is vertrouwenspersoon@protestantshuizen.nl