Vertrouwenspersoon

De Protestantse Gemeente Huizen (PGH) kiest ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik mogen maken van hun positie. De Algemene Kerkenraad van de PGH heeft hier in lijn van de landelijke kerk aandacht voor en heeft om deze rede een vertrouwenspersoon aangesteld.  

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, ongewenste omgangsvormen of vermoedens en meldingen rond misbruik waarbij kerkelijk werkers betrokken zijn. Een vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. De vertrouwenspersoon zal bij de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van de kerkenraad op dit terrein.

Voor de PGH is Janet Zwanenburg (lid van de PGH ) vertrouwenspersoon. In verband met deze taak heeft zij een scholing gevolgd welke georganiseerd is door de landelijke kerken om deze functie op de juiste wijze uit te kunnen voeren.

Het is belangrijk dat de kerk een veilige plek biedt voor iedereen! Het kan daarom zijn dat u/jij uw verhaal kwijt wilt, of u wilt dat er iets gebeurt en u wilt hier ondersteuning bij dan kunt u e-mailen naar onderstaand emailadres. De vertrouwenspersoon zal alles wat wordt gedeeld vertrouwelijk behandelen en zal geen stappen ondernemen zonder uw instemming.

Het emailadres van de vertrouwenspersoon is vertrouwenspersoon@protestantshuizen.nl