Visie

Visietekst

Samen veelkleurig in beweging, gericht op God

Waartoe willen wij kerk zijn, als Protestantse Gemeente Huizen, te midden van en naast andere kerken?

In het kerkzijn zijn er drie dingen die voor ons van fundamenteel belang zijn: de gerichtheid op God, de relatie met andere mensen, en de betrokkenheid met de wereld. Dit kleurt hoe wij in het leven staan en wat we willen doorgeven aan nieuwe generaties!

In Gods ruimte ziet het leven er soms opeens heel anders uit. Het is een ruimte waar het licht kan wonen, waar mensen op adem kunnen komen, hun ziel kunnen voeden. Het is een ruimte waar het risico bestaat dat je zomaar een ander perspectief krijgt aangereikt, op jezelf, op de ander, op het leven. We breken en delen het brood en de wijn: rituelen die ons leren wat het betekent om kopje onder te gaan en aan Gods hand, weer boven te komen. We leren hoe het in Gods koninkrijk, Gods goede nieuwe wereld zijn zal.

De kerk is een plek waar je elkaar gegeven bent. Je kiest elkaar niet uit, maar we zijn elkaar gegeven als medemens, als naaste, horend bij Gods grote familie. In die diversiteit is het niet altijd makkelijk, je stoort en stoot je soms ook aan elkaar. Dat uit te houden en elkaar toch vasthouden leren we van Jezus. Hij zag aan de rafelranden van het leven de kieren waardoor het licht van Gods liefde kon schijnen. De kerk is een plek waar je je niet beter hoeft voor te doen, en waar je gezien wordt en naar je omgezien wordt als de mooie mens die je bent.

Het koninkrijk van God, Gods goede nieuwe wereld is groter dan de kerk. De hemel heeft geen lievelingstaal, geen lievelingsmuziek, geen lievelingskleur, geen lievelingsmensen. God eren en dienen en volgen betekent dat we in woord en daad en met vreugde deel zijn van zijn veelkleurige schepping. We geven stem aan het goede en staan op tegen het kwaad dat mensen bedreigt. We voelen ons verantwoordelijk om de aarde in al haar schoonheid en kwetsbaarheid te bewaren

Protestantse Gemeente zijn in Huizen doen we samen, geïnspireerd door Gods Woord, verbonden met de mensen die ons zijn voorgegaan en open voor Gods Geest!

Visiedocument PGH mei 2020