Protestants Christelijke Ouderenbond

logo-pcob

De Protestants Christelijke Ouderenbond Afdeling Huizen maakt deel uit van een landelijke organisatie die de belangen van 50-plussers behartigt. Politiek roept de bond op tot ‘menselijke maat’.
De Protestants Christelijke Ouderenbond heeft 346 plaatselijke afdelingen en ruim 80.000 leden.
De afdeling Huizen heeft ruim 500 leden.

Naast de belangenbehartiging met andere ouderenbonden inzake maatschappelijke problematiek, die ook plaatselijk worden behartigd, organiseert de afdeling-Huizen ontmoetingsbijeenkomsten waarbij de eigen identiteit een rol speelt.
Naast het aspect van gezelligheid willen ouderen herkenning ervaren voor het feit dat christelijk geloof er toe doet.

De afdeling-Huizen organiseert ongeveer acht ledenbijeenkomsten per jaar. Deze middagen zijn van sociale aard, en hebben recreatieve of informatieve onderwerpen.
In samenwerking met de ouderenbonden KBO en de gemeente Huizen worden vier themamiddagen over uiteenlopende onderwerpen inzake gezondheid, wonen of maatschappelijke aangelegenheid georganiseerd.
In samenwerking met de KBO worden uitstapjes georganiseerd.

In de ‘Verbinding’  worden alle bijeenkomsten aangekondigd.PCOB Bijeenkomst
Hiermee wordt ook tot uitdrukking gebracht, dat gasten welkom zijn.

Wat thema- en ledenbijeenkomsten alsmede uitstapjes
Wanneer zie aankondiging in Verbinding
Leeftijd 50+
Secretariaat Hilly Vos-Wiesenekker, (035) 525 11 78
Ledenadministratie Annie van As  (035) 526 97 80

 

<– naar overzicht