Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

een afbeelding van een schilderij van Jeltje Hoogenkamp
uit een serie schilderijen over Pasen met de titel ‘Doortocht’

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
(van eind augustus 2019 – eind april 2020)
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet
bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man?
Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft
Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen
voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het
verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar
het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!
De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in Amsterdam. De cursus is voor iedereen
toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie
jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie:
Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,- (gespreide betaling is
mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van
12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06
83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

 

 

<– naar overzicht