ZWO, samenwerken over grenzen

ZWO, samenwerken over grenzen
Onze drie wijkgemeenten werken samen in het platform ZWO. Zo geven wij vorm aan onze Christelijke opdracht om over de eigen grenzen heen te kijken en bij te dragen aan het uitdragen van de boodschap (Zending). We doen ons best om een klein stukje van de nood die er in de wereld is te verlichten (Werelddiaconaat) en mee te helpen aan het verkleinen van ongelijkheid en armoede (Ontwikkelingssamenwerking).

Diaconaal ZWO project

Foto’s van ZWO-viering en markt in de Kruiskerk op 31 oktober 2021.

Papoea vrouwen in de hoofdrol

Na ouderen in Moldavië, Europa, en kinderen in Rwanda, Afrika, ondersteund te hebben, gaat het ZWO-platform van de Protestantse Gemeente Huizen vrouwen in West-Papoea in Azië ondersteunen. West-Papoea bleef na de onafhankelijkheid van Indonesië tot 1963 deel uitmaken van Nederland en heette voor de zelfstandigheid Nederlands-Nieuw-Guinea.

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Het grootste centrum van P3W staat vlakbij Jayapura in West-Papoea. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk. Wie niet of onvoldoende kan lezen of schrijven krijgt vooraf een alfabetiseringscursus. De meeste vrouwen die deze opleiding volgen, komen van ver en verblijven intern. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Op 1 juli 2019 sloten we het project Mwana Ukundwa in Rwanda af en vanaf die datum ondersteunen we het project ‘Papoea vrouwen in de hoofdrol’. We doen dit minimaal twee jaar. De Protestantse Gemeente Huizen heeft aan het project € 10.000,- per jaar toegezegd. Dat geld hopen we bij elkaar te brengen door acties zoals de jaarlijkse Oogstdienst, de Spaardoosjesactie tijdens de 40-dagentijd, de Pinksterzendingsactie en natuurlijk de collectes die we vijf keer per jaar houden.

 

Meer ondersteuning door platform ZWO
In 2016 en 2017 heeft het platform ZWO ook het thuiszorgproject in onze partnergemeente  Élesd (in Roemenië).

In april 2018 heeft EO Metterdaad ook het Kerk in Actieproject Mwana Ukundwa onder de aandacht gebracht. EO Metterdaad heeft hiervoor korte filmpjes gemaakt. Deze kunt u nog bekijken via de website van EO Metterdaad  (linken naar: https://metterdaad.eo.nl/rwanda/uitzendingen).
Besluit u na het bekijken van de filmpjes om dit mooie doel te steunen, doet u dit dan s.v.p. via de rekening van Taakgroep ZWO Protestantse Gemeente Huizen.

Contact
Het IBAN-nummer  voor giften en donaties is:   NL39 RABO 0329 9240 95 Taakgroep ZWO Protestantse Gemeente Huizen
Contactpersoon:  Peter van der Pas e-mail: pvdpas@hetnet.nl

<– overzicht