ZWO, samenwerken over grenzen

school mwana ukundwa

ZWO, samenwerken over grenzen
Onze drie wijkgemeenten werken samen in het platform ZWO. Zo geven wij vorm aan onze Christelijke opdracht om over de eigen grenzen heen te kijken en bij te dragen aan het uitdragen van de boodschap (Zending). We doen ons best om een klein stukje van de nood die er in de wereld is te verlichten (Werelddiaconaat) en mee te helpen aan het verkleinen van ongelijkheid en armoede (Ontwikkelingssamenwerking).

Mwana Ukundwa: Geliefd Kind
In 2016 en 2017 ondersteunen we via Kerk in Actie Mwana Ukundwa in Rwanda.
Deze organisatie zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Zij zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa is in 1995 opgericht door Rose Gakwandi. Zij verloor door de genocide in de jaren negentig haar eigen ouders en voelde zich wees. Zij besloot zich te ontfermen over kinderen die door de genocide hun ouders verloren hadden. Toen was het etnische geweld de oorzaak van de vele weeskinderen, nu is de oorzaak vaak Aids.

In Rwanda zijn wel 230.000 kinderen die moeten overleven zonder ouders. Mwana Ukundwa is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waar 2.400 kinderen en hun pleeggezinnen worden begeleid.

Meer ondersteuning door platform ZWO
In 2016 en 2017 heeft het platform ZWO ook het thuiszorgproject in onze partnergemeente  Élesd (in Roemenië).

In april 2018 heeft EO Metterdaad ook het Kerk in Actieproject Mwana Ukundwa onder de aandacht gebracht. EO Metterdaad heeft hiervoor korte filmpjes gemaakt. Deze kunt u nog bekijken via de website van EO Metterdaad  (linken naar: https://metterdaad.eo.nl/rwanda/uitzendingen).
Besluit u na het bekijken van de filmpjes om dit mooie doel te steunen, doet u dit dan s.v.p. via de rekening van Taakgroep ZWO Protestantse Gemeente Huizen.

Contact
Het IBAN-nummer  voor giften en donaties is:   NL39 RABO 0329 9240 95 Taakgroep ZWO Protestantse Gemeente Huizen
Contactpersoon:  Peter van der Pas e-mail: pvdpas@hetnet.nl

<– overzicht